Αισθητικό δάσος Υμηττού

Φτάνοντας στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού, και συνεχίζοντας μέχρι την Μονή Καισαριανής, συνάντησα τέσσερις πινακίδες με χρήσιμες πληροφορίες. Ας τις δούμε αναλυτικά.

Φιλοδασική Ένωση Αθηνών

Η πρώτη πινακίδα αναφέρει:

Αισθητικό Δάσος Υμηττού (Καισαριανής και Βύρωνος)

Το δάσος που διασχίζετε είναι έργο της Φιλαδασικής Ένωσης Αθηνών. Φυτεύτηκε με σεβασμό στη φύση και αγάπη για τον άνθρωπο. Χαρακτηριστηκε “Αισθητικό Δάσος” και ανακηρύχθηκε απ’ την Ε.Ε. “Ιστορικός Κήπος της Ευρώπης”. Συντηρείται και προστατεύεται με έξοδα και φροντίδα της Φιλοδασικής Ένωσης.

Από την Φ.Ε.Α.

[email protected]
www.philodassiki.org

χάρτης δάσους

Η δεύτερη πινακίδα, η οποία περιλαμβάνει τον χάρτη του αισθητικού δάσους και κάποιες φωτογραφίες από αυτό, αναφέρει:

Το δάσος ανοίκει σε όλους

Η είσοδος στο αισθητικό δάσος γίνεται από τον κεντρικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο Καισαριανής, που οδηγεί στην κορυφή του Υμηττού, και από τα γύρω μονοπάτια, από την ανατολή μέχρι την δύση του ηλίου, για όλο το έτος.

Οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι (αναψυχής, θέας και ανάπαυσης) προσφέρονται ελεύθερα στον επισκέπτη.

Το δάσος έχει ανάγκη από την προστασία όλων μας.

Γι’ αυτό ας φροντίζουμε για τη διατηρηση των φυτών και των δέντρων, ας σεβαστούμε τα Μνημεία που μας κληροδότησαν οι αιώνες της Ιστορίας μας και ας μην αφήνουμε σκουπίδια κατά την επίσκεψή μας.

δασαρχείο

Στην τρίτη πινακίδα, υπάρχει η Δασική απαγορευτική διάταξη για την προστασία του Αισθητικού δάσους Υμηττού, η οποία αναλυτικά αναφέρει τα εξής:

Αισθητικό Δάσος Υμηττού
(Καισαριανής, Βύρωνα και Ζωγράφου)

Δασική Απαγορευτική Διάταξη Προστασίας
(Δ.Α.Δ. 19/5573/5-7-11 Δασαρχείου Πεντέλης)

Αποφασίζουμε

Επί μία 10ετία, δηλαδή έως 30-6-2020, στο Αισθητικό Δάσος απαγορεύεται:

 1. Το άναμμα της φωτιάς κατά την διάρκεια όλου του έτους.
 2. Η υλοτομία και εκφλοίωση, η κοπή φύλλων κλπ. δένδρων, θάμνων, κλάδων, ανθέων και κάθε άλλη πράξη που θίγει τα δένδρα, θάμνους, φρύγανα και γενικώς τη βλάστηση.
 3. Η λατόμευση, η συλλογήεπιφανειακών λίθων και χωματοληψία και η απόρριψη απορριμάτων και κάθε είδους αδρανών υλικών.
 4. Η κατασκήνωση για παραθερισμό.
 5. Η βοσκή κάθε ζώου
 6. Η κυκλοφορία οχημάτων στους δρόμους που έχουν εμπόδια ή απαγορευτικά σήματα, η είσοδος, παραμονή και κυκλοφορία επισκεπτών με ή χωρίς όχημα, κάθε μέρα από την δύση μέχρι την ανατολή του ήλιου, ακόμα και στις οδούς και πλατείες του Αισθητικού Δάσους, ενώ επιτρέπεται μετά την δύση και μέχρι την ανατολή, η διέλευση οχημάτων, χωρίς στάθμευση, μόνο μέσω της κεντρικής ασφαλτοστρωμένης αμαξιτής οδού Καισαριανής – Κορυφή Εύζωνας Υμηττού.
 7. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα παρά μόνο στην πλακοστρωμένη πλατεία γύρω από την Ι. Μονή Καισαριανής.
 8. Η τοποθέτηση κυψελών μελισσών αλλά και ο εμβολιασμός των δέντρων με το έντομο “Marchalina hellenica” ή με οποιοδηποτε άλλο συναφές έντομο ή οργανισμό, με σκοπό την παραγωγή πευκόμελου, ή άλλου παρεμφερούς προϊόντος σε απόσταση 100 μ. περιμετρικά από τα όρια του Αισθητικού Δάσους.
 9. Η εκχέρσωση.
 10. Η ρητίνευση των πευκόδενδρων.
 11. Οι κινηματογραφήσεις για εμπορικό σκοπό.
 12. Οι οργανωμένες μουσικές ή άλλες υπαίθριες εκδηλώσεις και πολυπληθείς συγκεντρώσεις.
 13. Η προετοιμασία και διενεργεια αγώνων δικύκλων, μοτοσυκλεττών και ποδηλάτων παντός τύπου καθώς και η εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών.
 14. Η κυκλοφορία λυτών σκύλων.
 15. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις δεν ισχύουν στον περιφραγμένο χώρο του Νεκροταφείου Καισαριανής.

Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι που ενεργούν κατ’ εντολή τους, τιμωρούνται κατά τις ισχύουσες Δ/ξεις του Ν.Δ. 86/69, του Ν.Δ. 996/71, του Ν. 998/79, του Ν. 1845/1985 και τις λοιπές Δ/ξεις Δασ. Νόμων όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή και τηρηση της παρούσας ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία την Αστυνομία, την Φιλοδασική Ένωση Αθηνών και κάθε φιλόνομο πολίτη. Τηλ. Δασαρχείου Πεντέλης 2106135010 και για τν αναγγελία φωτιάς τηλ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 199.

Ο Δασάρχης Πεντέλης

φωτογραφία πινακίδας

Η τέταρτη πινακίδα αναφέρει και πάλι συνοπτικά κάποιες βασικές απαγορεύσεις για την προστασία του δάσους και συγκεκριμένα:

Φιλοδασική Ένωση Αθηνών
Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος

Αισθητικό Δάσος Καισαριανής

Οι επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η κατασκήνωση, η διανυκτέρευση και η απόρριψη κάθε είδους απορριμάτων εκτός των ειδικών δοχείων.

Απαγορεύεται η φθορά, ενόχληση, συλλογή και καταστροφή φυτών, ζώων, λίθων, φυτοχώματος, πολιτισμικών μνημείων, εγκαταστάσεων, πινακίδων ή άλλων κατασκευών με οποιονδήποτε τρόπο και η ενόχληση των άλλων επισκεπτών.

Απαγορεύεται το κυνήγι κάθε ζώου, με οποιοδήποτε μέσο, η βοσκή και η ελεύθερη κυκλοφορία των ζώων που συνοδεύουν τους επισκέπτες.

Επιπλέον πληροφορίες για το Αισθητικό Δάσος Υμηττού, μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ!